Thế Giới Xe Đẩy Hàng, 297/3 Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10